آوریل 27, 2018

تاریخچه

شرکت های تجاری منصوری برای واردات اتومبیل تاسیس شدند. پس زمینه بنیانگذاران این شرکت که نسل دوم خانواده منصوری بودند، از سال 1992 به فعالیت تجاری و خدماتی در بازار خودرو بازمی گردد.

پس زمینه

  • اولین شرکت گروه بازرگانی منصوری (MBG) در سال 2005 هنگامی که ممنوعیت واردات خودرو لغو شد، تاسیس گردید.

  • نسل اول خانواده برای بیش از 50 سال به فعالیت کشاورزی و دامپروری پرداخته است.

  • MBG دارایی های متنوعی دارد که عمدتا املاک و مستغلات و زمین همراه با منابع معدنی است.

دفتر مرکزی شرکت در تهران واقع شده است.