می 3, 2018

صنعت خودرو

بازار هدف اول

  • کسب و کار اصلی مورد هدف گروه تجاری منصوری صنعت خودرو است که حجم بازار و پس زمینه شرکت  گروه تجاری منصوری را به عنوان یکی از اعضای اصلی در میان وارد کنندگان تبدیل نموده است.
  • کسب و کار کالاهای کشاورزی و دامداری نیز در موقعیت استراتژیک کسب و کار گروه تجاری منصوری قرار دارد.