می 3, 2018

کشاورزی و دامپروری

جمعیت و 15٪ از درآمد ارز خارجی

  • در طول دهه گذشته ایران به یک وارد کننده عمده تبدیل شده است، زیرا این کشور به جمعیت بیش از 80 میلیون نفر رسیده است.

کشاورزی و دامپروری

 

  • کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصاد ایران است که حدود 11 درصد از تولید ناخالص داخلی را دربرداشته که 23 درصد از کارگران را شامل میشود.

  • میراث گروه تجاری منصوری از تجارت و تولید محصولات کشاورزی و دامداری میباشد ، محصول اصلی ، گندم با تحویل سالانه 1000 تن بوده که مشتری اصلی آن دولت است.

 

  • دارایی زمین گروه تجاری منصوری 270 هکتار میباشد که 180 هکتار برای تولید گندم استفاده شده است. گروه تجاری منصوری اخیرا گواهینامه رسمی برای بهره برداری 10 هکتار گل را دریافت کرده که عمدتا برای بازارهای صادراتی در نظر گرفته شده است.

کشاورزی و دامپروری

  • در زمینه تولید دام، تعداد 1000 گوسفند در 12 هکتار زمین کشاورزی متعلق به گروه تجاری منصوری تولید می شوند. این شرکت یکی از اولین شرکت های ایرانی است که وارد به حیطه پروش گوزن در محیط زیست ایران می شود. این کسب و کار در حال همکاری با وزارت محیط زیست ایران است.