می 3, 2018

IT-تجارت الکترونیک

  • رشد سریع فناوری اطلاعات و توسعه شبکه های ارتباطی در طول سال های اخیر افق جدیدی را برای شرکت های تجاری باز کرده است. صنعت تجارت الکترونیکی ایران شاهد رشد چشمگیری در چند سال گذشته بوده است. خرید آنلاین در میان طبقات مختلف جامعه فراگیر شده است.

  • حضور داشتن در رتبه 13 از 20 کشور برتر با بیشترین تعداد کاربران اینترنت و بیش از 1.7 درصد از کاربران جهان، فرصت جدیدی را ایجاد می کند که گروه تجاری منصوری به ایجاد و استفاده از دو سکوی تجارت الکترونیکی بپردازد که مورد اول برای تجارت قطعات خودرو و ماشین های دست دوم بوده و دیگری برای محصولات رایج مصرفی طراحی شده است.

  • مجموعه ای از 35 کارشناس به خط مشی IT و تجارت الکترونیک گروه تجاری منصوری اختصاص داده شده است.