می 3, 2018

مزیت های رقابتی

  • تجربه طولانی مدت در تجارت و روش های واردات CBU
  • شهرت خوب در بازار از همکاری با توزیع کنندگان ماشین ایرانی، واردکنندگان و نمایندگان

corecom list1 1

مزیت های رقابتی

  • در حال حاضر شبکه موجود برای فروش و خدمات پس از فروش در داخل کشور
  • سرمایه انباشته مناسب

corecom list2 1

  • دسترسی به منابع مالی

corecom list3 1

  • افراد و سازمان

corecom list4 1