آوریل 27, 2018

دفاتر تجاری منصوری

  • دفتر مرکزی شرکت بازرگانی منصوری در تهران واقع شده است.

logo 2

  • همچنین، به منظور توسعه امور تجاری و تجارت بین المللی و فعالیت های صادرات – واردات در منطقه اروپا، دفتر تجاری در مادرید تاسیس شده است.