آوریل 27, 2018

مشارکت های بین المللی

مشارکت های بین المللی

intercoop list 1

  • MBG موفق شده است تا در سال 2016 به نماینده شرکت آلمانی WOLK تبدیل شود و ارائه خدمات مشاوره ای به بازار خدمات پس از فروش خودرو را فراهم آورده که مربوط به یکی از طرح های توسعه کسب و کار شرکت در جهت ایجاد مراکز خدمات خودرو در ایران می باشد.

borgward 1

  • MBG نماینده انحصاری بازرگانی و تولیدی خودرو بورگوارد در ایران است

آدرس سایت : https://borgwar-iran.com

panizgostar 1

  • MBG نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش محصولات روتل در ایران میباشد

آدرس سایت : https://panizgostar.com


  • MBG همچنین نماینده انحصاری مراکز بازیافت اگرین اسپانیا میباشد.