می 9, 2018

شبکه فروش و خدمات

شبکه فروش و خدمات

sales list1 1

  • با بیش از 10 سال تجربه در واردات اتومبیل و همکاری با نمایندگان، MBG شبکه خود را گسترش داده است که شامل تهران و 8 شهر دیگر ایران است. MBG از دهه گذشته یک قرارداد دراز مدت با نمایندگی های مطرح به منظور توزیع ماشین های وارداتی بسته است.